1936 – Ελλάδα και Ισπανία

Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας…. Κριτική To 1936, στην Ισπανία κυριαρχούσε ένα συναίσθημα «μεγάλου φόβου». Στην Ελλάδα επικρατούσε μια «εικόνα γαλήνης», αλλά κι εδώ υπέβοοκε η ανατροπή. Στην ιστορία του Μεσοπολέμου, η σχεδόν ταυτόχρονη ανατροπή της Β’ Ελληνικής Δημοκρατίας (1924- 1936) και της Β’ Ισπανικής Δημοκρατίας (1931-1936) μπορεί να διαβαστεί σαν το … Συνεχίστε να διαβάζετε το 1936 – Ελλάδα και Ισπανία.

Continue reading