Παλαιότερα κείμενα σε περιοδικά (επιλογή)

Ισπανία-Λατινική Αμερική,Ιταλία-Ελλάδα: Ιστορία-Πολιτισμός, Γλώσσα-Λογοτεχνία → «Οκτάβιο Πας-Νόμπελ Λογοτεχνίας: ‘‘Oltredad’’»,  Αντί,τχ.449 (19-10-1990), σ. 48 → Οκτάβιο Πας-Νομπελ Λογοτεχνίας,  Βιβλίο & Media,  τχ. 3 (Δεκέμβριος 1990), σσ. 120-124 → «Η παράδοση της ρήξης και οι συγγραφείς της Λατινικής Αμερικής», Εποχή,2-12-1990,σ.20 → «Ο οικουμενικός στοχαστής Οκτάβιο Πας: Έκανε το ‘‘τοπικό’’, παγκόσμιο,  Αντί, τχ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παλαιότερα κείμενα σε περιοδικά (επιλογή).

Continue reading