Μεταφράσεις

→ Jaime Vicens Vives, Σύντομη Ιστορία της Ισπανίας, Μετάφραση, σχόλια, επίμετρο, χρονολόγιο: Δ.Ε. Φιλιππής, εκδ. Αίολος, Αθήνα 1997 (τίτλος πρωτότυπης έκδοσης, Aproximación a  la historia de España, Vives ed., Barcelona 1956). → Συμμετοχή στο, Σύγχρονη Ισπανική Ιστοριογραφία. Τομές της φρανκικής και μεταφρανκικής εποχής, Επιμ. Εύη Καρούζου, Εκδ. Μνήμων, Αθήνα 2001, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μεταφράσεις.

Continue reading