Μελέτες μετά το 2010

I.   Ισπανικός Εμφύλιος- Μεσόγειος: Εθνικισμοί, Φασισμός κ.ά.  → «Grecia, Mediterráneo y América Latina en la Guerra Civil Española (1936-39), en EFTHIMÍA PANDÍS PAVLAKIS (ed.), América Latina y el Mediterráneo: ideas en contacto, Actas del XIV de la FIEALC, Atenas, 14-16 de octubre de 2009, Ediciones del Orto, Madrid 2011, σ. … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μελέτες μετά το 2010.

Continue reading