Μελέτες πριν το 2010

I. Ισπανικός Εμφύλιος-Μεσόγειος και εθνικισμοί Πρακτικά Συνεδρίων → «Grecia frente a la guerra civil española», España y la cultura hispánica en el sur este europeo-Ισπανία και ο ισπανικός πολιτισμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, Αθήνα 2000 σσ. 188-200. [Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου που έγινε τον Δεκέμβριο του 1998 στην Αθήνα υπό την αιγίδα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μελέτες πριν το 2010.

Continue reading